Lietuvos mokesčių konsultantų asociacija

LMKA misija

Suvienyti Lietuvos mokesčių konsultantus, skatinti mokesčių konsultantus nuolatos gerinti ir teikti tik aukščiausios kokybės paslaugas, skatinti sąžiningą mokesčių mokėjimą Lietuvoje ir aktyvų mokesčių konsultantų bei mokesčių mokėtojų bendradarbiavimą su mokesčių administratoriumi.

LMKA vizija

Sukurti aktyvų diskusijų forumą profesionalioms diskusijoms apie mokesčių teisinę aplinką ir tapti pilnaverte Lietuvos Respublikos finansų įstaigų partnere, aktyviai veikiančia tiek teisės aktų rengimo, tiek teisės aktų įgyvendinimo lygyje.

LMKA įstatai

LMKA yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija. LMKA veikia laikydamasi LR Konstitucijos, LR civilinio kodekso, LR asociacijų įstatymo, kitų LR įstatymų, LR Vyriausybės nutarimų, kitų LR teisės aktų, Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacijos (EBPO) nuostatų bei veiklą grindžia LMKA įstatais.

Susisiekime!