KONSULANTŲ TEIKTI PASIŪLYMAI PAKEITIMAMS

PASIŪLYMAI DĖL PVM ĮSTATYMO 22 str. KOMENTARE PROJEKTO
Valstybinei mokesčių inspekcijai
2022 m. spalis
PASIŪLYMAI DĖL NEKILNOJAMO TURTO MOKESČIO PAKEITIMŲ
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai
2022 m. birželis
DĖL GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai
2022 m. balandis
DĖL TEISĖS AKTO PROJEKTO NR. 22-5605 ("ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 12, 29, 208, 210, 211, 426, 450, 589, 611 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 2172 STRAIPSNIU ĮSTATYMAS")
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai
2022 m. balandis
DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 71 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai
2022 m. balandis