Prisijunk prie LMKA!

LMKA nariai gauna šias naudas: 1) diskusijos profesiniais klausimais uždaroje grupėje, 2) paklausimai asociacijos vardu Mokesčių administratoriui ir/ar Finansų ministerijai (klausimai t.b. aktualūs plačiam mokesčių mokėtojų ratui), 3) dalyvavimas susitikimuose / diskusijose su institucijomis mokesčių klausimais. Narystės mokestis - 1/3 MMA (2023 m. - 280 EUR).

Norint tapti LMKA nariu, reikia: 1) Turėti didesnę kaip 3 metų patirtį mokesčių konsultacijų ar kitų su mokesčiais susijusių paslaugų teikimo srityje; ir 2) Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų ekonomikos ar teisės krypties išsilavinimą ir bakalauro, magistro ar daktaro akademinį kvalifikacinį laipsnį.