Apie LMKA

Daugelyje Europos Sąjungos šalių veikia asocijuotos mokesčių konsultantų struktūros, kurios užtikrina mokesčių konsultantų teikiamų paslaugų kokybę. Lietuvai stojant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO), iškilo papildomas reikalavimas Lietuvos mokesčių administratoriui - gerinti mokesčių administravimą mažinant administravimo kaštus ir efektyviai kovoti prieš agresyvų mokesčių planavimą bendradarbiaujant su mokesčių konsultantais kaip tarpininkais tarp mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojų. Atsižvelgiant į tai, 2016 m. vasario mėn. buvo įsteigta ir Lietuvos mokesčių konsultantų asociacija (LMKA).

Steigėjai ir valdyba (nuo įsteigimo 2016 m.)

LMKA 2016 m. vasario mėn. įsteigė trys patyrę mokesčių srities profesionalai: mokesčių konsultantė Rūta Bilkštytė (prezidentė), advokatas mokesčių teisininkas Marius Grajauskas ir mokesčių konsultantė, PVM ekspertė Karolina Jogminaitė.

Esama valdyba (nuo 2022 m. rugsėjo mėn.)

Nuo 2022 m. rugsėjo mėn. LMKA valdybą sudaro: Arūnas Šidlauskas (valdybos pirmininkas), Marius Grajauskas, Karolina Jogminaitė-Matačienė, Sandra Pavlova ir Dangutė Pranckėnienė.