STRAIPSNIS: Ar jūsų šeimos išlaidos neviršija oficialių pajamų

Pastaruoju metu vis daugiau mokestinių ginčų kyla dėl nedeklaruotų fizinio asmens pajamų, t.y. kai mokesčių mokėtojas, VM duomenimis, išleidžia daugiau negu uždirba.

STRAIPSNIAI

Arūnas Šidlauskas

1/17/20231 min read

Pastaruoju metu vis daugiau mokestinių ginčų kyla dėl nedeklaruotų fizinio asmens pajamų, t.y. kai mokesčių mokėtojas, VM duomenimis, išleidžia daugiau negu uždirba.

VMI turi prieigą ar gauna duomenis iš visų įmanomų valstybinių registrų, bankų, įmonių, organizacijų ir tam tikrais atvejais – iš kitų fizinių asmenų. Todėl nesunkiai gali paskaičiuoti fizinių asmenų pajamas. Šeimos išlaidoms nustatyti vėlgi remiamasi bankų sąskaitų informacija, LR Statistikos departamento teikiamu vidutiniu šeimos išlaidų paskaičiavimu ir kitais šaltiniais.

Todėl tokiu atveju mokesčių administratorius taiko Mokesčių administravimo įstatymo 70 str. 1 d., kur numatyta, kad tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas nevykdo arba netinkamai vykdo savo pareigas apskaičiuoti mokesčius, bendradarbiauti su mokesčių administratoriumi, tvarkyti apskaitą, saugoti apskaitos ar kitus dokumentus ir dėl to mokesčių administratorius negali nustatyti mokesčių mokėtojo mokestinės prievolės dydžio įprastine tvarka, mokesčių mokėtojui priklausančią mokėti mokesčio sumą mokesčių administratorius apskaičiuoja pagal jo atliekamą įvertinimą, atsižvelgdamas į visas įvertinimui reikšmingas aplinkybes, turimą informaciją ir prireikus parinkdamas savo nustatytus įvertinimo metodus, atitinkančius protingumo bei, kiek objektyviai įmanoma, teisingo mokestinės prievolės dydžio nustatymo kriterijus.

Nesant dokumentų, kurie pagrįstų mokesčių mokėtojo pajamas, priskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis, delspinigiai ir baudos. Be to, reikia pažymėti, kad patikrinimas dažniausiai apima kelis mokestinius laikotarpius, kas reiškia, kad mokesčių ir su jais susijusių sankcijų sumos žymiai didėja.

Arūnas Šidlauskas
Advokatų kontoros ILAW LEXTAL mokestinių ginčų advokatas
Lietuvos mokesčių konsultantų asociacijos narys