STRAIPSNIS: Esate įmonės akcininkais ir norite atsidalinti įmonės turtą su mažiausiomis mokestinėmis pasekmėmis. Yra būdas

Mes gan dažnai susiduria su situacijomis, kai vienoje bendrovėje yra keli akcininkai, fiziniai asmenys, kurie nebemato ateities veikiant bendrai kartu ir norėtų atsidalinti iš bendrovės.

STRAIPSNIAI

Arūnas Šidlauskas

1/19/20231 min read

Mes gan dažnai susiduria su situacijomis, kai vienoje bendrovėje yra keli akcininkai, fiziniai asmenys, kurie nebemato ateities veikiant bendrai kartu ir norėtų atsidalinti iš bendrovės.

Tačiau dažniausiai atsidalinimo galimybes stabdo mokestinės pasekmės: iš turto pardavimo gali atsirasti pelno mokestis, PVM arba atsidalinimas gali būti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) objektu.

Tačiau Pelno mokesčio įstatymas (PMĮ) numato vieną iš reorganizavimo būdų, kurio metu akcininkai gali išdalinti turtą į atskiras įmones ir perduoti tokių įmonių akcijų valdymą konkrečiam akcininkui. Atlikus tokį reorganizavimą, iki reorganizavimo veikusi bendrovė ir toliau tęsia veiklą su jai priskirtu akcininku, tuo tarpu reorganizavimo metu įsteigtos naujos bendrovės perima dalį veikusios bendrovės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų. Šiuo atveju iki reorganizavimo veikusios bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas kitiems akcininkams perduotų akcijų nominalia verte. Atlikus reorganizavimą, kiekvienas iš buvusių akcininkų tampa vieninteliu naujai įsteigtų ir tęsiančių veiklą bendrovių akcininku.

Pagal PMĮ 42 str. 1 d., kai PMĮ 41 str. nustatytais atvejais vieneto dalyviai už turimas šio vieneto akcijas mainais gauna kito vieneto akcijų, tai turto vertės padidėjimas nelaikomas tų dalyvių, mainais gavusių naujas akcijas, pajamomis.

Pagal GPM įstatymo 2 str. 14 d. 8 p., pajamomis nelaikoma PMĮ 41 str. 2 d. nustatytais reorganizavimo ar perleidimo atvejais vykdomų operacijų metu susidaręs turto vertės skirtumas, kai bendrovės dalyvių turimos akcijos mainomos keičiant į kitos bendrovės akcijas, išskyrus akcijų kainų skirtumo apmokėjimą pinigais.

Arūnas Šidlauskas
Advokatų kontoros ILAW LEXTAL mokestinių ginčų advokatas
Lietuvos mokesčių konsultantų asociacijos narys